Natalia V. LAMOSOVA – Cand. Sci. (Library Science, Bibliography and Bibliology), Senior Researcher, Department for Literature, Krasnodar State Historical and Archaeological Museum Reserve, Krasnodar, Russia, e-mail: nata.lamosova@mail.ru

 

 


Articles Published in the Magazine «Heritage of Centuries»


Lamosova, N. V., “Ob ognyakh-pozharishchakh, o druz’yakh-tovarishchakh…” (“About the Conflagration Fires, about the Companion Friends…“), Nasledie Vekov, 2017, no. 1, pp. 29-34. URL: http://heritage-magazine.com/wp-content/uploads/2017/04/2017_1_Lamosova.pdf. Accessed Month DD, YYYY >>>
Lamosova, N. V., Materialy kubanskikh kraevedov v fondakh Krasnodarskogo gosudarstvennogo istoriko-arkheologicheskogo muzeya-zapovednika im. E. D. Felitsyna (Materials of Kuban Regional Studies Researchers in the Funds of the Krasnodar State Historical and Archaeological Museum-Reserve), Nasledie Vekov, 2018, no. 1, pp. 30-38. http://heritage-magazine.com/wp-content/uploads/2018/02/2018_1_Lamosova.pdf. Accessed Month DD, YYYY >>>
RSS20
Follow by Email20
Facebook166
Facebook
Google+0
Google+
http://heritage-magazine.com