Коваленко Т. В.Timofey V. KOVALENKO – Cand. Sci. (Theory and History of Culture), Deputy Director, Southern Branch of the Russian Research Institute for Cultural and Natural Heritage, Managing Editor, Journal «Heritage of Centuries», Krasnodar, Russia, e-mail: timofey.kovalenko@gmail.com

 

 


Articles Published in the Magazine «Heritage of Centuries»


  1. Bakumenko, G. V. and Kovalenko, T. V., Pamyatniki Velikoy Otechestvennoy voyny: simvolizatsiya uspekha i voprosy sokhraneniya istoriko-kul’turnogo naslediya (Monuments of Great Patriotic War: the Symbolization of Success and the Issues of Preservation of Historical and Cultural Heritage), Nasledie Vekov, 2015, no. 1. pp. 80-89. http://heritage-magazine.com/wp-content/uploads/2015/07/2015_1_Bakumenko&Kovalenko.pdf. Accessed Month DD, YYYY >>>
  2. Kovalenko, T. V., International Scientific Forum “Cultural Heritage of the North Caucasus as a resource for international consent”, Nasledie Vekov, 2015, no. 4. pp. 149-153. http://heritage-magazine.com/wp-content/uploads/2015/12/2015_4_Kovalenko.pdf. Accessed Month DD, YYYY >>>
  3. Kovalenko, T. V., «Soedinyaya vospitanie s material’nym proizvodstvom…»: opyt propagandy nauchno-populyarnykh fil’mov na sele (“Combining Education with the Industrial Production …”: the Experience of the Popular Science Films’ Propaganda in the Rural Areas), Nasledie Vekov, 2016, no. 1, pp. 25-36. http://heritage-magazine.com/wp-content/uploads/2016/04/2016_1_Kovalenko.pdf Accessed Month DD, YYYY >>>
  4. Eremeeva, A. N., and Kovalenko, T. V, «Krug» akademika A. Kh. Sheudzhena kak vneinstitutsional’noe kraevedcheskoe ob”edenie Yuga Rossii (“Circle” of Academician A. Kh. Sheudzhen as an Extra-Institutional Local History Community of the South of Russia), Nasledie Vekov, 2017, no. 4, pp. 93–102. URL: http://heritage-magazine.com/wp-content/uploads/2017/12/2017_4_Eremeeva_Kovalenko.pdf. Accessed Month DD, YYYY >>>
RSS20
Follow by Email20
Facebook189
Facebook
Google+0
Google+
http://heritage-magazine.com